Skip to content

Huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning (zoals de huurwoningen van QuaWonen) krijgen per 1 juli 2023 een huurverlaging. Vanaf die datum gaat voor 510.000 huurders de nieuwe huurprijs gelden van 575 euro per maand. Daarnaast krijgen, zoals wij reeds eerder hebben bericht, alle Huurtoeslagontvangers m.i.v. 20 december jl. een Huurtoeslagverhoging van €16,94 per maand.

De huurverlaging was in de prestatieafspraken voorzien voor 2024. Het kabinet heeft in overleg met woningcorporaties echter gekozen om deze huurverlaging te vervroegen.
Woningcorporaties verlagen op 1 juli 2023 de huren naar €575 per maand voor huishoudens die een sociale huurwoning huren voor meer dan 575 euro en minder verdienen dan 120% van het minimuminkomen conform de wet op de Huurtoeslag.

Inkomensgrenzen huurverlaging voor lage inkomens 2023

  • Eénpersoons-huishoudens (onder AOW):      €23.250
  • Eénpersoons-ouderenhuishoudens (AOW):   €24.600*
  • Meerpersoons-huishoudens (onder AOW):    €30.270
  • Meerpersoons-ouderenhuishoudens (AOW): €32.730

(* inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee bij meerpersoons(ouderen)huishoudens)

Het kabinet maakte de prestatieafspraken samen met Aedes, Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met steun van het Interprovinciaal Overleg (IPO) naar aanleiding van de afschaffing van de Verhuurderheffing per 2023. Jaarlijks is daardoor € 1,7 miljard euro extra te besteden door corporaties.

Daarnaast was op Prinsjesdag aangekondigd dat de Huurtoeslag vanaf 2023 wordt verhoogd. Dat betekent dat nagenoeg alle huurtoeslagontvangers een verhoging van hun huurtoeslag krijgen van €16,94 per maand. Dit komt door een verlaging van de eigen bijdrage.

De huurverlaging en verhoging van de huurtoeslag komen bovenop de plannen van de minister het middenhuursegment te reguleren en het woningwaarderingsstelsel (WWS) dwingend te maken. Daarmee gaat vanaf 2024 op den duur de huurprijs van ruim 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro omlaag.

De huurverlaging gaat automatisch in voor iedereen die tot 120 procent van het wettelijk minimumloon verdient. Dat komt volgend jaar neer op 2321 euro bruto per maand. “Mensen hoeven niets te doen om voor de huurverlaging in aanmerking te komen’’, zegt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). “De Belastingdienst verstrekt gegevens aan woningcorporaties wie er aan de inkomensnorm voldoet. Huurprijzen die hoger zijn dan 575 euro per maand worden voor hen dan automatisch verlaagd door de corporatie.’’
“Wie geen huurverlaging krijgt in juli maar daar wel recht op heeft, moet dat aankaarten bij de woningcorporatie. De Belastingdienst beschikt niet over de meest recente inkomensgegevens van burgers en het kan zijn dat iemand in de tussentijd fors minder is gaan verdienen, bijvoorbeeld door werkloosheid of ziekte. Iemand moet dan wel kunnen aantonen dat hij of zij de laatste zes maanden niet meer verdiende dan de gestelde inkomensgrens van 120 procent van het wettelijk minimumloon”, aldus minister De Jonge.

De huurverlaging geldt alleen voor bewoners van corporatiewoningen en niet voor mensen die huren van een particuliere verhuurder. HSW gaat ervan uit dat QuaWonen vóór juli a.s. alle betreffende huurders zelf nog nader hierover zal informeren.

(bronnen: rijksoverheid.nl, Woonbond.nl, AD.nl)

 

 

 

Total Page Visits: 1553 - Today Page Visits: 1
Back To Top