In elke gemeente zijn per stadsdeel⁄wijk contactpersonen benoemd bij wie u terecht kunt met (huurders)vragen en⁄of klachten. HSW houdt eenmaal per jaar lokaal overleg met deze bewonerscommissies

SCHOONHOVEN

Schoonhoven is in vijf wijken verdeeld, waarvoor in elke wijk een contactpersoon is benoemd. Heeft u vragen of klachten dan kunt u contact opnemen met één van de volgende personen:


Wijk 1 Vacant
Wijk 2 Wordt thans waargenomen door het bestuurslid:
Mw. C. Koning
Mr.Kesperstraat 8a,
2871 GS Schoonhoven
Tel. 387712
Wijk 3 Vacant
Wijk 4 Vacant
Wijk 5 Vacant
 BOG
(Bewoners Overleg Groep)
 
BWC
De Bol  (complex De Tureluur)
Hr. L.H.P. Staal
G.Greupstraat 60
2871 WM Schoonhoven
Tel. 0182-740473
 

kaart


BERGAMBACHT


   BWC ‘t Ingsehof
Hr. P.Mayenburg
‘sHeeraartsbergstraat 56 2861 TC Bergambacht
Tel. 0182-385531
 

BERKENWOUDE


Hier is nog geen vaste bewonerscommissie
of contactpersoon aanwezig.
 

Mobiele site


SCHOONHOVEN


kaart


 

Schoonhoven is in vijf wijken verdeeld, waarvoor in elke wijk een contactpersoon is benoemd. Heeft u vragen of klachten dan kunt u contact opnemen met één van de volgende personen:


Wijk 1 Vacant  
Wijk 2 Wordt thans waargenomen door het bestuurslid:
Mw. C. Koning Mr.Kesperstraat 8a,
2871 GS Schoonhoven
Tel. 387712
 
Wijk 3 Vacant  
Wijk 4 Hr. J. de Kluiver
K.Onnesdreef 31, 2871 JN Schoonhoven
Tel. 383519
 
Wijk 5 Vacant  
 
BOG
(Bewoners Overleg Groep)
Hr. A.G.F. Hegge
A.van Vianenstraat 37b 2871 VR Schoonhoven
Tel  386562
 
BWC
De Bol  (complex De Tureluur)
Hr. L.H.P. Staal
G.Greupstraat 60 2871 WM Schoonhoven
Tel. 0182-740473
 

BERGAMBACHT


   BWC ‘t Ingsehof
Hr. P.Mayenburg
‘sHeeraartsbergstraat 56 2861 TC Bergambacht
Tel. 0182-385531
 

BERKENWOUDE


Hier is nog geen vaste bewonerscommissie
of contactpersoon aanwezig.
 

620totale aantal bezoeken .