Skip to content

huurdersorganisatie Huurdersvereniging Samen Wonen (HSW)

HSW heeft als zelfstandige huurdersorganisatie overleg met de woningcorporatie QuaWonen en andere instanties. Zij houdt driemaal per jaar een lokaal overleg met QuaWonen met betrekking tot uitvoeringszaken en klachten/wensen in de woonkernen waarvoor HSW de huurdersorganisatie is.
Beleidszaken zijn gedelegeerd aan het Huurdersplatform Krimpenerwaard (HpK), waarin HSW twee leden heeft die alle te behandelen onderwerpen in het bestuur van HSW opbrengen ter standpuntbepaling, en na het te houden Centraal Overleg Huurdersorganisaties (COH) hierover terugkoppelt.

Huurdersplatform Krimpenerwaard (HpK)

HSW (Schoonhoven) vormt samen met de huurdersverenigingen HBV Lekkerkerk (Lekkerkerk) en HV Ons Belang (Krimpen aan de Lek) gezamenlijk het ″Huurdersplatform Krimpenerwaard″. Met het Huurdersplatform Krimpenerwaard worden beleidszaken besproken zoals huurbeleid, onderhoudsbeleid, servicekosten, woonomgeving/leefbaarheid, huurdersparticipatie en het algemeen corporatiebeleid.

Het bestuur wordt gevormd door:
Hr. C.J. Hoftijzer, voorzitter (HV Ons Belang)
Hr. L. Staal, bestuurslid (HV Samen Wonen)
Hr. G. Verkaik, penningmeester (HBV Lekkerkerk)
Mw. A. de Bruin, secr. ad interim COH (HBV Lekkerkerk)
Hr. M. Goudriaan, lid (HV Ons Belang)

Het Huurdersplatform Krimpenerwaard beoordeelt gezamenlijk met de Stichting Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel e.o. het beleid van QuaWonen in het Centraal Overleg Huurdersorganisaties (COH).

Centraal Overleg Huurdersorganisaties (COH)

Met de Stichting Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel en QuaWonen voert het Huurdersplatform Krimpenerwaard op regelmatige basis het ꞌCentraal Overleg Huurdersorganisatiesꞌ (het COH), hoofdzakelijk over algemene beleidszaken die voor alle betrokken locaties gelden.
In dit overleg heeft HSW met de gezamenlijke huurdersorganisaties per 1 juli 2017 een gematigde (inflatie-volgende) huurverhoging bij QuaWonen overeengekomen van 0,3%. Hiermee is de jaarlijkse huurverhoging voor 2017 wederom zeer beperkt gebleven.

Total Page Visits: 2764 - Today Page Visits: 1
Back To Top