skip to Main Content

huurdersorganisatie Huurdersvereniging Samen Wonen (HSW)

HSW heeft als zelfstandige huurdersorganisatie overleg met de woningcorporatie QuaWonen en andere instanties. Zij houdt driemaal per jaar een lokaal overleg met QuaWonen met betrekking tot uitvoeringszaken en klachten/wensen in de woonkernen waarvoor HSW de huurdersorganisatie is.
Beleidszaken zijn gedelegeerd aan het Huurdersplatform Krimpenerwaard (HpK), waarin HSW twee leden heeft die alle te behandelen onderwerpen in het bestuur van HSW opbrengen ter standpuntbepaling, en na het te houden Centraal Overleg Huurdersorganisaties (COH) hierover terugkoppelt.

Huurdersplatform Krimpenerwaard (HpK)

HSW (Schoonhoven) vormt samen met de huurdersverenigingen HBV Lekkerkerk (Lekkerkerk) en HV Ons Belang (Krimpen aan de Lek) gezamenlijk het ″Huurdersplatform Krimpenerwaard″. Met het Huurdersplatform Krimpenerwaard worden beleidszaken besproken zoals huurbeleid, onderhoudsbeleid, servicekosten, woonomgeving/leefbaarheid, huurdersparticipatie en het algemeen corporatiebeleid.

Het bestuur wordt gevormd door:
Hr. C.J. Hoftijzer, voorzitter (HV Ons Belang)
Hr. L. Staal, bestuurslid (HV Samen Wonen)
Hr. G. Verkaik, penningmeester (HBV Lekkerkerk)
Mw. A. de Bruin, secr. ad interim COH (HBV Lekkerkerk)
Hr. M. Goudriaan, lid (HV Ons Belang)

Het Huurdersplatform Krimpenerwaard beoordeelt gezamenlijk met de Stichting Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel e.o. het beleid van QuaWonen in het Centraal Overleg Huurdersorganisaties (COH).

logos-groot

molen

Centraal Overleg Huurdersorganisaties (COH)

Met de Stichting Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel en QuaWonen voert het Huurdersplatform Krimpenerwaard op regelmatige basis het ꞌCentraal Overleg Huurdersorganisatiesꞌ (het COH), hoofdzakelijk over algemene beleidszaken die voor alle betrokken locaties gelden.
In dit overleg heeft HSW met de gezamenlijke huurdersorganisaties per 1 juli 2017 een gematigde (inflatie-volgende) huurverhoging bij QuaWonen overeengekomen van 0,3%. Hiermee is de jaarlijkse huurverhoging voor 2017 wederom zeer beperkt gebleven.

huurdersorganisatie Huurdersvereniging Samen Wonen (HSW)

HSW heeft als zelfstandige huurdersorganisatie overleg met de woningcorporatie QuaWonen en andere instanties. Zij houdt driemaal per jaar een lokaal overleg met QuaWonen met betrekking tot uitvoeringszaken en klachten/wensen in de woonkernen waarvoor HSW de huurdersorganisatie is.
Beleidszaken zijn gedelegeerd aan het Huurdersplatform Krimpenerwaard (HpK), waarin HSW twee leden heeft die alle te behandelen onderwerpen in het bestuur van HSW opbrengen ter standpuntbepaling, en na het te houden Centraal Overleg Huurdersorganisaties (COH) hierover terugkoppelt.

Huurdersplatform Krimpenerwaard (HpK)

HSW (Schoonhoven) vormt samen met de huurdersverenigingen HBV Lekkerkerk (Lekkerkerk) en HV Ons Belang (Krimpen aan de Lek) gezamenlijk het ″Huurdersplatform Krimpenerwaard″. Met het Huurdersplatform Krimpenerwaard worden beleidszaken besproken zoals huurbeleid, onderhoudsbeleid, servicekosten, woonomgeving/leefbaarheid, huurdersparticipatie en het algemeen corporatiebeleid.

Het bestuur wordt gevormd door:
Hr. C.J. Hoftijzer, voorzitter (HV Ons Belang)
Hr. L. Staal, secretaris (HV Samen Wonen)
Hr. G. Verkaik, penningmeester (HBV Lekkerkerk)
Mw. A. de Bruin, lid (HBV Lekkerkerk)
Hr. M. Goudriaan, lid (HV Ons Belang)

Het Huurdersplatform Krimpenerwaard beoordeelt gezamenlijk met de Stichting Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel e.o. het beleid van QuaWonen in het Centraal Overleg Huurdersorganisaties (COH).

logos-groot

Centraal Overleg Huurdersorganisaties (COH)

Met de Stichting Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel en QuaWonen voert het Huurdersplatform Krimpenerwaard op regelmatige basis het ꞌCentraal Overleg Huurdersorganisatiesꞌ (het COH), hoofdzakelijk over algemene beleidszaken die voor alle betrokken locaties gelden.
In dit overleg heeft HSW met de gezamenlijke huurdersorganisaties per 1 juli 2015 een gematigde (inflatievolgende) huurverhoging bij QuaWonen weten te bereiken van 1%. Hiermee is de jaarlijkse huurverhoging voor 2015 zeer beperkt gebleven.

Het bestuur wordt gevormd door:
Hr. C.J. Hoftijzer voorzitter (HV Ons Belang)
Hr. P. Coomans secretaris (HV Samen Wonen)
Hr. G. Verkaik penningmeester (HBV Lekkerkerk)
Mw. A. de Bruin lid (HBV Lekkerkerk)
Hr. R.A. van Baalen lid (HV Samen Wonen)
Hr. M.Goudriaan lid (HV Ons Belang)

Het Huurdersplatform Krimpenerwaard beoordeelt gezamenlijk met de Stichting Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel e.o. het beleid van QuaWonen in het Centraal Overleg Huurdersorganisaties (COH).

molen

Centraal Overleg Huurdersorganisaties (COH)

Met de Stichting Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel en QuaWonen voert het Huurdersplatform Krimpenerwaard op regelmatige basis het ꞌCentraal Overleg Huurdersorganisatiesꞌ (het COH), hoofdzakelijk over algemene beleidszaken die voor alle betrokken locaties gelden.
In dit overleg heeft HSW met de gezamenlijke huurdersorganisaties per 1 juli 2017 een gematigde (inflatie-volgende) huurverhoging bij QuaWonen overeengekomen van 0,3%. Hiermee is de jaarlijkse huurverhoging voor 2017 wederom zeer beperkt gebleven.

Total Page Visits: 1698
Back To Top
X