Bij grote projecten, zoals sloop/nieuwbouw, renovatie⁄herstructurering en groot onderhoud, worden door QuaWonen tijdelijke bewonerscommissies ingesteld voor de duur van het project. Deze tijdelijke commissies kunnen ondersteuning krijgen van HSW, en indien noodzakelijk (via HSW) van de Nederlandse Woonbond.


Tijdelijke commissies voor de lopende projectenHSW ondersteunt꞉


Schoonhoven Noord

Hier heeft de tijdelijke commissie ondersteuning van HSW. Het Sociaal Plan is voor blok 10 gedeeltelijk al van toepassing.

574totale aantal bezoeken .mobiele site

Bij grote projecten, b.v. sloop/nieuwbouw – renovatie – grootonderhoud, worden door QuaWonen tijdelijke bewonerscommissies ingesteld voor de duur van het project. Deze tijdelijke commissies kunnen ondersteuning krijgen van de huurdersvereniging en indien noodzakelijk  via HSW van de Nederlandse Woonbond.


LOPENDE PROJECTENONDERSTEUNING


Schoonhoven Noord


Fase 1

Hier  heeft de commissie ondersteuning van HSW.
Het Sociaal Plan is voot blok 7   in werking getreden.


Bergambacht-Centrum


Fase 1

Hier  heeft de commissie ondersteuning van HSW
Verslagen klankbordgroep:


574totale aantal bezoeken .