skip to Main Content

Tot 2015 heeft QuaWonen altijd de jaarlijkse ledencontributie voor onze huurdersvereniging geïncasseerd. Dit gebeurde in twaalf maandelijkse termijnen, tegelijk met de automatische incasso van de huur. Na 2015 is QuaWonen hiermee gestopt.

Onze secretaris heeft in 2015 daarom aan alle huurders van QuaWonen schriftelijk gevraagd om opnieuw lid te worden van HSW, en haar vanaf die datum ook te machtigen voor incasso van de contributie ad euro 3,50 per jaar. Veel leden hebben hieraan gehoord gegeven en schriftelijk toestemming hiervoor verleend.
Hierin is veel werk en tijd in gaan zitten; het verkrijgen van de volledige IBAN-rekeningnummers was wel eens een probleem. Totdat dit geregeld was, had er geen incassering van contributie meer plaatsgevonden.

De administratieve handelingen zijn inmiddels volledig en juist afgerond,zodat HSW nu zelf de jaarlijkse contributie van euro 3,50 van haar leden kan incasseren. Op 5 juli 2017 heeft daarom de eerste incasso via onze bank plaatsgevonden betreffende de tot dan toe nog niet geïncasseerde contributie over het jaar 2016.
Over een paar weken zal de jaarlijkse contributie over 2017 automatisch door ons worden geïncasseerd.

Back To Top
X