skip to Main Content

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard heeft een nieuwe Huisvestingsverordening voorbereid. Deze wordt in december voorgelegd aan de gemeenteraad. In de huisvestingsverordening staan de spelregels voor het aanbieden en verdelen van sociale huurwoningen.

Woningcorporaties in de Krimpenerwaard als QuaWonen, werken volgens de Woningwet en de Huisvestingsverordening Krimpenerwaard. Het college van B&W heeft nu de Huisvestingsverordening geactualiseerd in overleg met verhuurders van sociale huurwoningen en huurdersorganisaties. Als de gemeenteraad de nieuwe verordening goedkeurt, dan gaat deze per 1 januari 2021 in.

De belangrijkste veranderingen
De belangrijkste veranderingen in de Huisvestingsverordening Krimpenerwaard:

  • In de nieuwe verordening maken inwoners uit een bepaalde gemeentekern meer kans op een woning in hun eigen woonplaats. Woningcorporaties mogen dan maximaal een kwart van alle beschikbare woningen in een kern met voorrang toewijzen aan mensen uit die kern. Deze woningen worden altijd aangeboden via www.wonenindekrimpenerwaard.nl
  • Nu is het nog zo dat mensen met de langste inschrijfduur de meeste kans maken op een woning. Straks komen er ook woningen via loting beschikbaar. Elke woningzoekende heeft dan net zoveel kans op de woning, de inschrijfduur speelt bij loting geen rol.
  • Voortaan is urgentie mogelijk als je als mantelzorger binnen de gemeente Krimpenerwaard wil verhuizen om dichterbij de persoon te wonen aan wie je mantelzorg verleent.
  • Tot slot geldt er straks ook urgentie bij gedwongen verkoop van een woning. Dit geldt voor huishoudens met thuiswonende kinderen tot 23 jaar die dakloos zouden worden door de gedwongen verkoop van de woning.

De vraag naar woningen is groter dan het aanbod
Wethouder Leon de Wit: “Op verzoek van de gemeenteraad hebben wij onderzocht hoe we de kans voor onze inwoners kunnen vergroten op een woning in de eigen kern. Ik ben daarom blij met de voorrangsregeling lokale kernbinding in deze nieuwe verordening. Maar het lost het probleem niet meteen voor iedereen op, want het aantal actief woningzoekenden blijft groter dan het aantal beschikbare woningen.”

Directeur-bestuurder Dennis Gerlof van QuaWonen: “De nieuwe verordening is in goed overleg met gemeente, huurdersorganisaties en corporaties tot stand gekomen. Het resultaat is een breed gedragen en leesbare nieuwe verordening. We zijn ook blij met de mogelijkheid van loting. Op die manier maken óók woningzoekenden die nog niet zo lang staan ingeschreven, kans op een huurwoning.”

(Bron: www.quawonen.com)

Total Page Visits: 553 - Today Page Visits: 1
Back To Top
X