Ga naar hoofdinhoud

Het zal u niet ontgaan zijn dat HSW een actie op touw heeft gezet om versterking in het bestuur te krijgen. Allereerst heeft in Het Kontakt een advertentie gestaan met een oproep. Vervolgens hebben alle huurders een extra nieuwsbrief op de mat gekregen, vergezeld van een attentie voor u als huurder.

Met deze actie hebben we een poging gedaan meer naamsbekendheid te krijgen voor onze vereniging. Inmiddels kunnen we u laten weten dat deze actie tot positief resultaat heeft geleid. We kregen 10 reacties, waaronder een niet-huurder die reageerde op onze advertentie in Het Kontakt. Hoewel we deze reactie zeer op prijs stelden, hebben we hier geen gebruik van kunnen maken vanwege onze statutaire beperkingen.

Met drie huurders, die hadden gereageerd, hebben we geen afspraak kunnen maken voor een kennismakingsgesprek omdat we hen niet te pakken kregen via de communicatiemiddelen die zij hadden doorgegeven. Met twee andere huurders hebben we afgesproken op een later moment met elkaar kennis te maken om mogelijkheden en wensen te bepreken, bijvoorbeeld vanwege de beperkingen die corona met zich mee brengt.

Uiteindelijk hebben we met vier huurders gesproken. Na de gesprekken liet een van hen ons weten er tot zijn spijt toch van af te moeten om persoonlijke redenen. Met de overigen is afgesproken om op proef mee te gaan draaien zodat zij aan het huurderswerk kunnen proeven. Helaas is ook dit maar zeer beperkt mogelijk door de huidige coronamaatregelen. We hopen in het eerste halfjaar van 2022 een Algemene ledenvergadering te kunnen organiseren. Als het aan beide zijden goed voelt, zullen we de definitieve kandidaat-bestuursleden in de vergaderstukken voor de ALV aan u voorstellen, waarna u hierover kunt stemmen.

Gelukkig is hiermee het acute gevaar voor het voortbestaan van uw huurdersvereniging weg. We hopen dat de coronamaatregelen het toelaten om in januari een eerste bestuursvergadering met de drie kandidaat-bestuursleden te houden. Dit hebben we toegezegd, maar het moet natuurlijk ook mogelijk zijn.

Het Bestuur

Total Page Visits: 1171 - Today Page Visits: 1
Back To Top