Ga naar hoofdinhoud

In de Prestatieafspraken Wonen 2019-2022 zijn de prestatieafspraken vastgelegd die de gemeente Krimpenerwaard, de huurdersorganisaties en QuaWonen met elkaar hebben gemaakt. Deze prestatieafspraken zijn op 11 december 2018 door alle partijen ondertekend. Het betreft hier concrete afspraken voor 2019, met een voorschot op de daaropvolgende jaren. Het gaat in deze afspraken om de hoofdthema’s Liberalisatie (verkoop en aankoop van woningen), Beschikbaarheid, Bereikbaarheid, betaalbaarheid voor de doelgroep, Huisvesting specifieke doelgroepen (maatschappelijke opvang, wonen en zorg en ouderenhuisvesting), Kwaliteit, nieuwbouw en energiezuinigheid en Leefbaarheid.
Het volledig ondertekende document kunt u inzien via: QuaWonen – Prestatieafspraken 2019-2022.

Total Page Visits: 2963 - Today Page Visits: 1
Back To Top