skip to Main Content

De Woonbond: ‘Met ingang van dit jaar is er veel veranderd voor huurders en woningzoekenden. In de eerste plaats zijn de inkomensgrenzen en de huurprijs tot waar huurders aanspraak kunnen maken op huurtoeslag gestegen’.   

Huurverhoging

‘De huurprijzen in de sociale sector mogen maximaal stijgen met 4,1% of 5,6% (vanaf een huishoudinkomen van €42.436,-) . Voor corporaties geldt dat het gemiddelde aan huurstijgingen dit jaar niet hoger mag zijn dan 2,6 procent (1,6% inflatie + 1 procentpunt). Het optrekken van de huur na een verhuizing telt hierin mee’. 

Sociaal Huurakkoord

‘De Woonbond en corporatiekoepel Aedes sloten eind 2018 een Sociaal Huurakkoord om de huurstijging aan banden te leggen en om voor huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging mogelijk te maken. Corporaties stemden daarna in met het Sociaal Huurakkoord. De uitslag van de stemming van de achterban van de Woonbond is inmiddels bekend. Het ministerie geeft aan dat de nodige wetswijzigingen voor 2019 uit het huurakkoord niet op tijd gemaakt konden worden, waardoor de maximale percentages voor 2019 hoger liggen dan in het Huurakkoord. Ze geeft aan dat corporaties zelf wel kunnen kiezen voor een lagere gemiddelde huurstijging. Aangezien corporaties instemden met het Huurakkoord, verwachten wij ook dat ze dit zullen doen.

De nieuwe cijfers

Lees voor een compleet overzicht van de veranderingen voor huurders en woningzoekenden per 1 januari 2019 het Woonbond overzichtsartikel:
Wat kost huren in 2019’.
Hierin is o.a. op een rij gezet: wat een sociale huurwoning mag kosten, met welk inkomen u een sociale huurwoning kunt krijgen, met welk inkomen u recht heeft op huurtoeslag en hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen. Kortom: de nieuwe cijfers.

(Bron: www.woonbond.nl)

Total Page Visits: 1396 - Today Page Visits: 1
Back To Top
X