skip to Main Content

Zoals bekend vertegenwoordigt HSW alle huurders van QuaWonen in Schoonhoven, Bergambacht, Ammerstol en Berkenwoude. Tot nu toe kon men voor een symbolisch bedrag (contributie van € 3,50 per jaar) lid worden van onze vereniging. HSW behartigt uw belangen als het gaat om bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging, maar ook bij wijzigingen in het beleid van QuaWonen die gevolgen hebben voor u als huurder.

In de algemene ledenvergadering van 3 mei 2018 van HSW is besloten om per 1 januari 2019 alle huurders automatisch lid te maken van HSW en te stoppen met het innen van contributie. Dit houdt in dat alle afgegeven machtigingen voor automatische incasso van de contributie zullen worden vernietigd. Tevens zullen de geregistreerde persoonsgegevens in onze ledenadministratie worden vernietigd.

Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering georganiseerd, waarvoor de leden tot nu toe per post een uitnodiging kregen. Vanaf nu zal de ledenvergadering aangekondigd worden in huis aan huis kranten en op onze website.

Op deze wijze hopen we de kosten in de hand te houden en toch alle huurders in ons werkgebied te bereiken. Mocht blijken dat dit niet afdoende is, dan zullen we uiteraard overstappen op berichtgeving per post.

Registratie zal vanaf heden op adres zijn en niet op naam. Heeft u er bezwaar tegen dat uw adres wordt geregistreerd in onze administratie, laat dit dan even weten.

Dit kan op een van de volgende manieren:

  • Via het contactformulier elders op deze website;
  • Telefonisch bij dhr. Ries de Groot: 0182-385652
Total Page Visits: 2719 - Today Page Visits: 1
Back To Top
X