Ga naar hoofdinhoud

Met het oog op betaalbaarheid kiest QuaWonen in samenspraak met gemeenten en huurdersorganisaties voor een gematigd huurbeleid. Voor 2022 betekent dit een inflatievolgend huurbeleid met een extra lage huurverhoging voor woningen die nog niet geïsoleerd zijn. Huurders met een te laag inkomen in verhouding tot hun huurprijs, kunnen huurbevriezing of huurverlaging aanvragen.

QuaWonen vindt het heel belangrijk dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor huishoudens in de Krimpenerwaard, nu en in de toekomst. De corporatie kiest er daarom voor om de jaarlijkse huurverhoging te beperken tot inflatie: 2,3%. Voor woningen die nog niet geïsoleerd zijn, blijft de huurverhoging beperkt tot 0,75%.

Huurders van wie bekend is dat de woning wordt gesloopt, of van wie de huur vorig jaar is verlaagd vanwege een laag inkomen, krijgen geen huurverhoging. Bovendien past QuaWonen géén inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

Huurbevriezing of huurverlaging aanvragen
De beperkte huurverhoging is in lijn met het sociaal huurakkoord van de vereniging van woningcorporaties (Aedes) en Woonbond. In dit sociaal huurakkoord staan óók afspraken over huurverlaging en huurbevriezing voor huurders met een te laag inkomen in verhouding tot de huurprijs. Meer informatie over de huurbevriezing en verlaging vindt u hier.

QuaWonen individueel met huurders in gesprek

Verder voorziet QuaWonen dat in deze tijd veel mensen geconfronteerd zullen worden met betalingsproblemen. Als huurbevriezing of huurverlaging niet van toepassing is, zal QuaWonen in die situaties altijd samen met de huurder naar een oplossing zoeken.

 

(bron: www.quawonen.com)

Total Page Visits: 917 - Today Page Visits: 1
Back To Top