skip to Main Content

Met het oog op betaalbaarheid kiest QuaWonen in samenspraak met gemeenten en huurdersorganisaties voor een gematigd huurbeleid. In 2020 betekent dit inflatie-volgend huurbeleid met een extra lage huurverhoging voor woningen die nog niet geïsoleerd zijn. Huurders met een te laag inkomen in verhouding tot hun huurprijs, kunnen huurbevriezing of huurverlaging aanvragen.

QuaWonen vindt het heel belangrijk dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor huishoudens in de Krimpenerwaard, nu en in de toekomst. De corporatie kiest er daarom voor om de jaarlijkse huurverhoging te beperken tot inflatie: 2,6%. Voor woningen die nog niet geïsoleerd zijn, blijft de huurverhoging beperkt tot 0,9%. Huurders van wie bekend is dat de woning wordt gesloopt, krijgen geen huurverhoging.
De huurverhoging van QuaWonen is lager dan wettelijk toegestaan. Bovendien past QuaWonen géén inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

Huurbevriezing of huurverlaging aanvragen
De beperkte huurverhoging is in lijn met het sociaal huurakkoord van de vereniging van woningcorporaties (Aedes) en Woonbond. In dit sociaal huurakkoord staan óók afspraken over huurverlaging en huurbevriezing voor huurders met een te laag inkomen in verhouding tot de huurprijs.

Individueel met huurders in gesprek
Verder voorziet QuaWonen dat in deze tijd veel mensen geconfronteerd zullen worden met betalingsproblemen. Als huurbevriezing of huurverlaging niet van toepassing zijn, zal QuaWonen in die situaties altijd samen met de huurder naar een oplossing zoeken.

Veelgestelde vragen en antwoorden
Lees hier meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging en over huurbevriezing en verlaging.

(bron: www.quawonen.com)

Total Page Visits: 589 - Today Page Visits: 1
Back To Top
X