skip to Main Content

Burenoverlast.  Bewoners die overlast veroorzaken, kunnen te maken krijgen met gedragsaanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen worden opgelegd door verhuurders, rechters en (sinds 1 juli dit jaar) ook door de burgemeester.
(Op verzoek Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid zocht Dr. Michel Vols het uit, samen met het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen).

Back To Top
X