Skip to content

Op 4 juli 2023 is de nieuwe woonvisie van de gemeente Krimpenerwaard vastgesteld. De woonvisie heeft een looptijd van 2023 tot 2028, met een doorkijk naar 2040. De hoofddoelstelling van het woonbeleid is het versterken van de vitale kernen. Iedereen beschikt over een prettige en passende woning, woon- en leefomgeving. Hierbij houdt de gemeente aandacht voor de ruimtelijke en groene structuur die de Krimpenerwaard kenmerkt.

De gemeente Krimpenerwaard wil tot 2040 een 4.000-tal nieuwe woningen bouwen om de kernen leefbaar en vitaal te houden. De nieuwe woningen moeten aan de rand van de kernen komen en jongeren moeten in hun eigen dorp kunnen blijven wonen als ze dat willen. Iedereen moet kunnen beschikken over een passende en prettige woning, woon- en leefomgeving. Dat staat in de nieuwe Woonvisie Krimpenerwaard 2023-2028, die de gemeenteraad onlangs heeft vastgesteld. In de nieuwe woonvisie is ook aandacht voor zorg en duurzaamheid.

Aan de randen

Binnen de kernen is er maar weinig ruimte beschikbaar om nieuwe woningen te bouwen. En als er open plekken zijn, wil de gemeente ook graag groen behouden. Daarom moet er vooral aan de randen van de kernen worden gebouwd met aandacht voor natuur en landschap en onder voorbehoud van goedkeuring van de provincie.

Meer sociale huurwoningen

In alle toekomstige woningbouwplannen in de gemeente Krimpenerwaard moet minimaal 30% sociale huur zijn (huur maximaal 808,06 euro). Ook zet de gemeente fors in op de bouw van middenhuur (huur tussen 808,06 en 1.000 euro per maand) en betaalbare koopwoningen (tot 355.000 euro). In totaal moet 75% van de woningen in de nieuwbouwplannen betaalbaar zijn.

Woningbouwsegmentering per plan

Segment Aandeel
sociale huur 30%
middenhuur 20%
dure huur 5%
betaalbare koop (tot € 355.000)

  • waarvan goedkope koop (tot € 250.000)
  • waarvan overig betaalbaar (€ 250.000 – € 355.000)
25%

12,5%
12,5%

dure koop (vanaf € 355.000) 20%

Andere visie

Met de nieuwe woonvisie slaat de gemeente een andere weg in. In de oude visie stond de ambitie om tot 2030 een 3.000-tal woningen te bouwen, waarvan 200 nieuwe sociale huurwoningen. En die nieuwe woningen zouden vooral binnen de kernen moeten komen, terwijl de nieuwe woonvisie uitgaat van 4.000 nieuwe woningen aan vooral de randen van de kernen. De gemeente zet hierbij in op een betaalbaar woningbouwprogramma. In de nieuwe visie wordt rekening gehouden met klimaatverandering, een groot tekort aan woningen, meer ouderen die een andere woon- en zorgbehoefte hebben en meer mensen die zijn aangewezen op sociale huurwoningen.

Lange adem

De gemeente Krimpenerwaard heeft grote ambities, maar realiseert zich dat de woningnood niet binnen de termijn van één woonvisie opgelost zullen zijn. Het bouwen van woningen draagt eraan bij dat inwoners in hun Krimpenerwaard kunnen blijven wonen. Jongeren hoeven niet te vertrekken om een passende woning te vinden. Jonge gezinnen blijven of verhuizen op latere leeftijd terug.

Woonzorgvisie

De woonvisie heeft niet alleen aandacht voor ‘het hebben van een dak boven het hoofd’, maar ook voor het sociale gedeelte van wonen en de zorg die een deel van onze inwoners nodig heeft. Zo zal er door de vergrijzing en het tekort aan verpleeghuisplekken in de toekomst meer behoefte zijn aan levensloopbestendige woningen en woonvormen waar ontmoeting centraal staat, met en zonder zorgvraag. Ook zijn er andere doelgroepen die zorg en een eigen plek nodig hebben. Ook hier is in de nieuwe woonvisie nadrukkelijk aandacht voor. De woonvisie is daarom niet alleen een woonvisie, maar tegelijkertijd ook een woonzorgvisie.

Wilt u de hele woonvisie van de gemeente bekijken? Dan kunt u deze bij de gemeente Krimpenerwaard opvragen via emailadres info@krimpenerwaard.nl.

(bron: www.krimpenerwaard.nl)

Total Page Visits: 331 - Today Page Visits: 1
Back To Top